Тест

 1. Некоторые буквы уже открыты. Остальное напишите вы. Разгадайте и запишите пословицу о зиме.

Г__ __   кон__ __етс__, а з__ __а   на__ __ н___ет___ ___ .

Год кончаетсяа зима начинается. Январь

 1. Отгадай загадки
 • 1 .У неё во рту пила, под водой она жила.
  Всех пугала, всех глотала, а теперь в котёл попала.
  Акула
 • 2. Они живут на крыше,
  Их очень любят кошки.
  Мышь
 • 3. Дикая роза с ярко-красными ягодами.
  Шиповник

 

 • 4.  Стучит, стучит весь день,
  Никого не боится.
  Считает он весь век,
  Но не человек
  Будильник
 • 5. Посуда с длинным носом и с круглым хвостом.
  Ложка
 1. Замените одним словом .

1.Животное с очень длинной шеей. —  жираф
2.60 минут.   — час
3.Густой частый лес. — природа
4.Хищная рыба с острыми зубами. — акула
5.Из чего делают тяжёлые сковородки? — чугун
6.Животные, которые носят еду на спине. — Ежик

4. Замени одним словом из 4 букв:

Приятель —друг

Противник —враг

Солдат —воин

Работа —труд

Шагать —идти

Слова для справок:  враг, дело, друг, идти, воин.

5. Измените одну букву в каждом слове, чтобы получилось новое слово. Например: сода – сова.

Воск-волк, лес-вес, гол-год, щит-, лист-аист, роза-коза, корона-ворона, горка.

6. В каждой группе найди одно “лишнее” слово.

 • Водопад, водолаз, водитель, водоем, водопровод.
 • Домик, домохозяйка, домино, домработница.
 • Столица, столовая, застолье, столяр, столетие.
 • Надпись, надрез, надежда, надрубка.

Դարձվածքներ

3.Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմիր` մի դեպքում դրանք գործածելով ուղիղ իմաստով, մյուս դեպքում` որպես դարձվածք:

Մատը մտցնել բզեզի բույնը,  մատը կծել, մատից փուշ հանել:

Փոքրիկ տղան մատը մտցրեց բզեզի բույնը և այդ պահին բզեզը տղայի մատը կծեց։
Մեր հարևանը զրույցի  ժամանակ մատը մտցրեց բզեզի բույնը և վեճ սկսվեց։

Եղբայրս զարմանքից մատը կծեց։
Մռանը մեցուն մատս կծել է։

Տատիկս զգուշությաբ մատիցս պուշը հանեց։
Գյուղացին բողոքում էր, որ ոչ մեկը նրա մատից փուշ չի հանում։

4.Փակագծերում տրված դարձվածքներն իրենց հոմանիշների փոխարեն գրիր:

Օրերից մի օր Նապոլեոնը հյուրասիրում էր իր բժշկին:/ Օրերից մի օր/

Երբ բժիշկը հարբել էր, կայսրը հարցրեց.

— Բերնադ ջուր մի առ բժիշկ, ասա, քո ամբողջ կյանքում քանի՞ մարդ ես էն աշխարհ ուղարկել:/ Բերանդ ջուր մի առ, էն աշխարհն ուղարկել/

Բժիշկը պատասխանեց.

—          Երեք հարյուր հազարով պակաս մարդ եմ գրողի ծոցն ուղարկել, քան Դուք:/ Գրողի ծոցն ուղարկել/

5.Նախադասությունների մեջ ընգծված արտահայտությունները փոխարինի՛ր հոմանիշ բառերով:

Հանկարծ վախեցավ. բա որ գազանը նորից գա, ինքն ինչ է անելու:

Այ քեզ պատմություն, լսողները զարմացել էին:

փոքրիկ երեխա է, բայց ինչեր գիտի:

հիվանդ մի մարդ բացեց դուռը:

6.Տրված դարձվածքների իմաստները բացատրի՛ր:

Ջրից չոր դուրս գալ-անմեղ դուրս գալ
սիրտ տալ-քաջարել
գլուխը կորցնել-շփոթվել
հալից ընկնել-հոգնել
սիրտը վկայել-զգալ
սիրտ անել-Համարձակվել

What schools are Brittany

In the UK, the school begins as we have with five years. The British believe that Monday is not the best day to start school. For the first time, they don’t have any no bags or books with them. They will receive school tedrati, pencils pens, rulers. As with us, their classes begin at nine o’clock. At eleven, students drink milk or orange juice, and then they eat meat, pudeng, apple or cake for lunch. like us in the first and second grade they sit on a carpet on the floor and listen teachers.

Դարձվածքներ

1.Ընդգծված դարձվածքները փոխարինիր հոմանիշ բառերով:

Փարիզից Վարշավա թռչելիս լեհ կինոդերասան Ցիբուլսկը նկատեց, որ կողքի ուղևորը վախեցած նստած է:Նա փորձեց հարևանին խրախուսել:

— Մեր օրերում ինքնաթիռով թռչելը ոչինչ է,- ասաց,- նույնիսկ ավտոմեքենան ավելի վտանգավոր է: Էս քանի օրը բարեկամներիցս մեկի մեքենայի գլխին ինքնաթիռ ընկավ:

2.Տրված դարձվածները արտահայտիր մեկական բառերով:

Պատի ծեփ դառնալ-Գունատվել
պայման կապել-պայմանավորվել
քիթը կախել-նեղանալ
բերանը բաց մնալ-զարմանալ

Արտաշես

Արտաշես Ա սելևկյան բանակում նախապես եղել է բարձրաստիճան զինվորական։ Սելևկյան թագավոր Անտիոքոս III Մեծը, Երվանդունիներից նվաճելով Հայաստանի զգալի մասը, մ.թ.ա. շուրջ 200 թվականին նրա կառավարիչ է կարգել Արտաշես Ա–ին։ Մագնեսիայի ճակատամարտում Հռոմից Անտիոքոս III–ի կրած պարտությունից հետո, Արտաշես Ա անկախ է հռչակել Հայաստանը և հիմնել նոր արքայատոհմ, որն իր հիմնադրի անունով պատմագրության մեջ կոչվում է Արտաշեսյան: Արտաշես Ա–ի թագավորությունն սկզբում սահմանափակված է եղել Մեծ Հայքի կենտրոնական մարզերով։ Կարճ ժամանակաշրջանում նա վերամիավորել է Երվանդունիների պետությունից մ.թ.ա. III դ. վերջին կամ մ.թ.ա. II դ. սկզբին անջատված ծայրագավառները, ստեղծել միաձույլ պետություն, որի հզորությունն ու կենսունակությունը խարսխված է եղել միասնական էթնիկական հիմքի վրա։ Հույն աշխարհագրաագետ Ստրաբոնը մանրամասն տեղեկություններ է հաղորդում Արտաշեսի այդ միավորիչ գործունեության մասին։ Իր թագավորության սկզբում Արտաշես Ա արշավում է դեպի արևելք և հասնում Կասպից ծովի ափերը, որի շնորհիվ Մեծ Հայքին են միացվում Փայտակարանը և Կասպից երկիրը։ Միացյալ հայկական պետությունից դուրս են մնացել Փոքր Հայքը, Կոմմագենեն և Ծոփքը: Արտաշես Ա վարել է Մերձավոր Արևելքում գերիշխող Սելևկյան պետությունը թուլացնելու քաղաքականություն, հմտորեն օգտագործել ինչպես հարևան երկրների, այնպես էլ Հռոմի հակասելևկյան դիրքավորումը։ Սակայն Արտաշես Ա չի դաշնակցել Հռոմի հետ, ավելին, ապաստան է տվել Հռոմի անհաշտ հակառակորդին՝ Կարթագենի զորավար Հաննիբալին։ Մ.թ.ա. 165 թվականին հարավում Արտաշես Ա բախվել է սելևկյան թագավոր Անտիոքոս IV Եպիփանեսի հետ, հաջողությամբ ետ մղել նրա հարձակումը և պաշտպանել երկրի անկախությունը։ Նա կատարել է հողային բարենորոգումներ՝ նպատակ ունենալով կարգավորել հողի մասնավոր սեփականության զարգացման ընթացքը, մեղմել հողատերերի և գյուղական համայնքների միջև ստեղծված հակասությունները։ Պահպանվել են գյուղերի և ագարակների հողաբաժան սահմանաքարերից մի քանիսը, որոնք ունեն Արտաշես Ա անունով արամեերեն արձանագրություններ։ Արտաշես Ա երկիրը վարչականորեն բաժանել է 120 ստրատեգիաների, որոնք կառավարել են ստրատեգոսները։ Արտաշես Ա մեծացրել և կանոնավորել է բանակը, այն բաժանել չորս կողմնապահ զորավարությունների, կազմավորել արքունի գործակալությունները։ Խրախուսել է քաղաքաշինությունը, գիտության և արվեստի զարգացումը։ Նրա ժամանակ կառուցվել է Արտաշատ մայրաքաղաքը։

English

Վերիշագինա դաս. էջ 95 «Primary schools in England» կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը։ Անգլիական դպրոցները ինչ՞ով են նման մեր դպրոցին, ինչ՞ով են տարբեր, ներկայացրո՛ւ։

Անծանոթ բառեր

primary-կրտսեր

age-տարիք

parents-ծնողներ

need-անհրաժեշտություն

floor-հատակ

fairy-tale-հեքիաթ

outdoor-դրսում

 • Բայերը գրիր ճիշտ ժամանակաձևով /ներկա, անցյալ, ապառնի/
 1. They laughed a lot in their Music lesson. (to laugh)
 2. She will come to us tomorrow. (to come)
 3. You are always counting well. (to count)
 4. We sang a lot yesterday. (to sing)
 5. They are working much, as their work is very difficult. (to work)
 6. Tomorrow they will go to the cinema. (to go)
 • Հետևյալ բառերով կազմիր նախադասություններ՝ important, spend, learn, famous, outdoor.

  Today is a very important day.
  I went to the store and spent a lot of money.
  Learning English is very exciting.
  He is very famous.
  Lessons are given in outdoor.

Ինչ է տնային աշխատանքը

Իմ կարծիքով տնային աշխատանքը լրացուցիչ աշխատանք է, որը հնարավորություն է տալիս ավելի լավ սովորել, կամ եթե դպրոցոմ չես հասցնում վերջացնել առաջադրանքը, կարելի է վերջացնել տանը։ Բայց պետք է տնային առաջադրանքներն այնքան լինեն, որ երեխաները հասցնեն և խաղալ, և զբաղվել լրացուցիչ կրթությումբ, օրինակ երաժշտությամբ, սպորտով և այլն։ Օրինակ իմ քույրը ապրում է Միացյալ նահանգներում, ինձ պես սովորում է 5-րդ դասարանում։ Այնտեղ տնային աշխատանք հանձնարարում են երկուշաբթի օրը մեկ շաբաթվա համար։Մեկ շաբաթում պետք է տնային աշխատանքը կատարեն։Նրանք գրում են թերթիկների վրա։Այնտեղ շատ հետաքրքիր է, լինում են շատ փարթիներ, օրինակ գիշերազգեստի փարթի էր եղել, նաև նրանք շատ են ճամփորդում։ Իմ մայրիկի կարծիքով մեր դպրոցը այդքան էլ չի ծանրաբեռնում տնային աշխատանքներով։ Ես հաճույքով եմ կատարում իմ տնային աշխատանքները։